Jak dobrać zasilacz do laptopa

W artykule zamieszczono instrukcję doboru zasilacza do laptopa.

Dobór

Należy odczytać parametry z oryginalnego zasilacza tj. parametry wyjściowe, napięcie wyrażone w Voltach i prąd wyrażony w Amperach, oraz moc i dobrać odpowiednią wtyczkę.

Dobierając zasilacz do laptopa pamiętaj, aby:

  • napięcie V (volt) – powinno być zgodne z danymi znajdującymi się na oryginalnym zasilaczu lub laptopie
  • natężenie prądu A (amper) – oznacza maksymalnych prąd jakim można odciążyć urządzenie, powinien być większy lub równy od danych umieszczonych na zasilaczu. Prąd nie może być niższy od podanej wartości, gdyż może to spowodować awarię
  • moc W (wat) – podobnie jak natężenie prądu, moc powinna być równa bądź większa, ale nigdy nie powinna być niższa od danych umieszczonych na oryginalnym zasilaczu
  • wtyczka – powinna być taka sama jak w oryginalnym zasilaczu

Można również skorzystać z konfiguratora znajdującego się na stronie notebookspareparts.pl poprzez wpisanie odpowiednich parametrów.