fbq('track', 'Search');

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

flaga

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest rozwój firmy nTec Paweł Chrzanowski Paweł Łapa S. C. poprzez promocję własnej marki produktowej na rynkach zagranicznych.

O PROJEKCIE

Projekt POIR.03.03.03-24-0149/20
Program operacyjny POIR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa : POIR.03.00.00. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie : POIR.03.03.00. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie : POIR.03.03.03. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie / wydającej decyzję : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Nazwa instytucji odpowiedzialnej za weryfikację wniosków o płatność : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PLANOWANE EFEKTY

1. Firma nTec zamierza realizować projekt w ramach programu promocji branży IT/ICT.

2. Firma zamierza rozwijać i promować na rynkach międzynarodowych własną markę produktową QOLTEC, zajmującą się produkcją akcesoriów i urządzeń z branży IT.

3. Wnioskodawca chce rozwijać swoją działalność eksportową na rynkach docelowych, do których zaliczać będą się przede wszystkim Grecja, Rumunia, Litwa i Łotwa, ale również Niemcy oraz Chiny.

4. Wnioskodawca będzie prowadził działania promocyjne określone w branżowym programie promocji - wyjazdowe misje gospodarcze - na perspektywicznych rynkach, do których zaliczają się Chiny (misje w ramach uczestnictwa w charakterze odwiedzającego w targach Kanton, targach Global Sources Mobile Electronics oraz targach Hong Kong Electronics Fair, jak również organizacja spotkań w chińskich fabrykach w ramach misji), Stany Zjednoczone (misja w ramach uczestnictwa w charakterze odwiedzającego w targach CES Las Vegas) oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie (misja w ramach uczestnictwa w charakterze odwiedzającego w targach GITEX).

5. Ponadto Wnioskodawca planuje organizację stoisk na imprezach targowych (Electronics Show w Warszawie, Hannover Messe W Hanowerze, IFA Consumer Electronics w Berlinie), wyjazdowe misje gospodarcze (misja w ramach uczestnictwa w charakterze odwiedzającego w targach COMPUTEX na Tajwanie) oraz przeprowadzenie dodatkowych działań promocyjnych związanych z kampanią internetową.

REALIZACJA PROJEKTU

WARTOŚĆ PROJEKTU 342 900,00 zł (słownie trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset złotych)
WKŁAD FUNDUSZU EUROPEJSKIEGO 257 175,00 zł (słownie dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych)
CZAS TRWANIA 12-03-2020 – 30-11-2023

DZIAŁANIA PROMOCYJNE

Liczba działań promocyjnych dotyczących udziału wnioskodawcy w charakterze wystawcy w targach 6
Liczba działań promocyjnych dotyczących udziału wnioskodawcy w wyjazdowych misjach gospodarczych 11
Liczba rynków perspektywicznych, na terenie których będą prowadzone działania promocyjne przewidziane w projekcie 3
Liczba wydarzeń z narodowym stoiskiem informacyjno-promocyjnym w ramach projektu 1