Informacja dotycząca użytkowania baterii oraz zasilaczy do laptopa

Ważna uwaga w przypadku przenoszenia urządzeń w dużych różnicach temperatur.

Uwaga

Nie należy użytkować produktu, jeśli został przeniesiony bezpośrednio z ujemnej temperatury do dodatniej. Występująca duża różnica temperatur powoduje zjawisko kondensacji pary wodnej, które grozi uszkodzeniem sprzętu lub porażeniem prądem. 

Produkt należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.